CONCURS - RĂSPUNSURI      

Răspunsurile corecte la concursul desfăşurat in perioada 16-21.12.2014 sunt:
1. Corul "For Unto Us a Child Is Born" face parte din:
Oratoriul de Crăƒciun de J.S. Bach
Oratoriul "Messiah" de G.F. Händel
Opera "The Prodigal Son" de Benjamin Britten
2. Prin "muzică a cappella" se întelege, în general:
muzicムbarocă
muzică pur instrumentală
muzică vocală făƒră acompaniament instrumental
3. Care sunt numele date lui Isus in Isaia 9:6?
Copil, Fiu, Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păƒcii
Domn al păcii, Sfetnic, Păƒrintele veşniciilor, Minunat, Dumnezeu tare
Minunat, Sfetnic, Fiul Omului, Părintele veşniciilor, Domn al păƒcii
Fiu, Braţul Domnului, Minunat, Sfetnic, Domn al păƒcii
Sfetnic, Păƒrintele veşniciilor, Fiu, Dumnezeu tare, Minunat, Domn al păƒcii
4. Din ce seminţie a lui Israel s-a năƒscut Isus?
Beniamin
Efraim
Iuda
Betleem
Ierusalim
5.Cine a rostit cuvintele de mai jos?
"Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt.
Căƒci vei merge înaintea Domnului, ca sムpregăƒteşti căƒile Lui"

Isaia
Maleahi
Zaharia
Iosif
Ieremia
6.Conform Bibliei, numărul magilor din Răsărit care au urmat steaua şi au venit să se închine Pruncului, a fost:
patru, conform proroociilor din Isaia 60: 6, Psalmul 72:10 şi Psalmul 68:29- 31;
      aceştia au fost regii şi impăraţii din: Seba, Sabei, Tarsisului, Egipt;
trei, aducând: aur, smirna si tăƒmâie;
nu se specifică număƒrul magilor;
un număƒr egal cu cel al păƒstorilor
7.Care dintre următoarele este proorocie despre Isus?
Genesa 3:16
Genesa 49:10
Numeri 23:19
Isaia 6:9
Mica 6:8